Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства
Державне підприємство
"Калуське лісове господарство"
Головна
Прес-служба >>
Доступ до публічної інформації >>
Історія лісгоспу
Структура управління
Інформація для громадськості
Напрямки діяльності >>
Продукція >>
Законодавство
Лісова сертифікація
Принцип 1
Принцип 2
Принцип 3
Принцип 4
Принцип 5
Принцип 6
Принцип 8
Принцип 9
Фотовернісаж
Контакти
Корисно знати
Профспілка


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


Державне агентство лісових ресурсів УкраїниІвано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарстваУкраїнський лісовод

Калуська районна державна адміністрація


Принцип 7

Політика філії «Калуське лісове господарство» щодо правил ведення лісового господарства узгоджених з принципами та критеріями FSС®.  75e89411bb7e5d3.pdf

 

План лісоуправління філії «Калуське лісове  господарство» 79f570eb3e8c970.pdf

 

 

 План заходів щодо ведення лісового господарства 

по філії «Калуське лісове господарство»

1. Поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів, охорона лісів від незаконних порубок, проведення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, залісення малопродуктивних земель, організація лісонасіннєвої справи і лісових розсадників, збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції, проведення лісозаготівельних  робіт, облік лісокористувань.

2.  Заготівля деревини проводиться в межах річного приросту і не перевищує його. Обсяги заготівлі встановлені в планах ведення господарства на десятирічний період. Це дозволяє оптимізувати заготівлю лісопродукції по роках. Дані щодо обсягів заготівлі підлягають систематичній звітності і аналізу. В окремих випадках існують обмеження на заготівлю деревини, у зв’язку з виконанням лісами інших функцій. Обсяги використання недеревної продукції, в тому числі, місцевим населенням, не призводить до виснаження запасів цих лісових ресурсів.

3. В результаті інвентаризації ресурсів , які надані ВО «Укрдержліспроект», систему управління лісовими ресурсами засновано на екологічних характеристиках даного лісу, зокрема для збереження існуючого біорізноманіття  регіону підприємства.

Промислова діяльність підприємства, направлена на вирощування лісу та його заготівлю, при дотриманні існуючих в національному законодавстві природоохоронних вимог, Суттєвих загроз в плані забруднення середовища підприємство не створює.

На підприємстві є в наявності довгострокові і короткострокові плани ведення лісового господарства. Довгострокові плани готуються спеціалізованим державним підприємством ВО «Укрдержліспроект» і включають: опис підприємства, характеристику лісового фонду підприємства, таксаційні матеріали, картографічний матеріал, техніко-економічні показники діяльності підприємства тощо. Довгостроковими завданнями ведення лісового господарства є: покращення якості лісового фонду і лісосировинної бази на період обороту господарства, сприяння виконання лісонасадженнями їх екологічних функцій, оптимізація використання лісових ресурсів.

Плани містять наступну інформацію: загальний опис ресурсів, характеристики лісів (типи лісу, характеристики деревостанів, стан лісів), діяльність по лісозаготівлям і лісовідновленню, боротьбі з шкідниками і хворобами лісу, будівництво і ремонт доріг. В проекті розвитку лісового господарства також подано обґрунтування розміру щорічної розрахункової лісосіки. Таксаційні описи містять лісівничо-таксаційну характеристику деревостанів для кожного кварталу і виділу і описують заходи заплановані на рівні кожного виділу.

В планах ведення лісового господарства недостатньо уваги приділено розгляду питань, пов’язаних з довкіллям та соціальним питанням.

4. Щорічний обсяг заготівлі лісових ресурсів ґрунтується на основі Проекту організації та розвитку лісового господарства. Оборот господарства планується на кожен рік і залежно від деревних порід,  які зростають на території підприємства.

Рубки головного користування проектуються у відповідності з «Порядком спеціального використання лісових ресурсів», затвердженого постановою КМ України від 23 травня 2007 року №761 та «Правил рубок головного користування в лісах України», затверджених постановою КМУ від 27 липня 1995 року №559.

З метою забезпечення екологічно збалансованого лісокористування, запобігання проявам згубних наслідків природних явищ, посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних та інших корисних властивостей лісів, рубки головного користування проектуються у повній відповідності до діючого законодавства.

При проектуванні рубок формування і оздоровлення лісів (рубки догляду, санітарні і лісовідновні рубки, рубки пов`язані з реконструкцією та інші рубки, пов’язані з веденням л/г) керуватись «Правилами поліпшення якісного складу лісів».

5.  Для сталого управління лісами в умовах забруднення атмосфери та антропогенного тиску, зміні клімату потрібна регулярна, об`єктивна та своєчасна інформація щодо динаміки стану лісових ресурсів. Така інформація може бути одержана при моніторингу лісів, динаміки їх приросту. Відповідно до вимог Держлісагенства України від 30.03.2011 р.№60 «Про стан та перспективи розвитку лісовпорядкування» лісгосп має  чотири ділянки моніторингу, на яких описує  динаміку стану лісів і визначає суттєві зміни.

6.  Заходи екологічної безпеки засновані на результатах проведеної оцінки впливу лісогосподарських заходів на навколишнє середовище. Оцінка впливу на навколишнє середовище передбачає вивчення альтернативних варіантів для прийняття остаточного рішення на основі оптимізації та окупності капіталовкладень у виробництво із врахуванням потреб забезпечення безпеки для людей і навколишнього середовища. Тому потрібно здійснювати оцінку впливу ведення лісового господарства на навколишнє середовище. Можливі впливи на навколишнє середовище мають оцінюватися ще до початку проведення лісогосподарських заходів, які можуть призвести до негативних наслідків.

Оцінювання впливу на навколишнє середовище на ділянках, де планується проведення лісогосподарських заходів, проводять фахівці (інженери, помічники лісничих, лісничі), відповідальні за проведення заходу під час підготовчих робіт і складання технологічних карт до цих заходів. Під час оцінювання слід заповнити спеціальну форму. Фахівці, які проводять оцінювання, записують потенційні негативні впливи, які можуть мати місце в результаті проведення заходу, оцінюють ступінь впливу (значний або незначний) і визначають спеціальні заходи, які вживатимуться для пом`якшення впливу лісогосподарського заходу на навколишнє середовище. 

7.   Процедуру виявлення та реєстрацію рідкісних та зникаючих видів флори і фауни, що знаходяться на території лісового господарства підприємства, слід починати із запиту до місцевого органу охорони навколишнього середовища щодо надання списків видів з Червоної книги України, підписаних Україною конвенцій, списків регіональних рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, а також рослинних угрупувань, занесених  до Зеленої книги України. 

8.  Карпатською конвенцією передбачено організацію ведення лісового господарства на принципах сталого розвитку, що означає управління і використання лісів таким шляхом, який забезпечує постійне підтримання їх біорізноманіття, продуктивності, відновної здатності та виконання всіх важливих функцій, без порушення інших екосистем.

Надзвичайно важливим питанням у реалізації вимог Карпатської конвенції в діяльності лісогосподарських підприємств є встановлення величин допустимої межі негативного впливу процесів лісокористування на лісове середовище, що дозволить встановити обґрунтовані обмеження ступеня їх впливу на лісові екосистеми.

Ведення лісового господарства регулюється відповідними нормативно-правовими актами та процедурами, що регулюють, зокрема, проведення робіт пов’язаних із заготівлею деревини. Основними документами, якими керується підприємство при веденні лісозаготівельних робіт є “Правила рубок головного користування в лісах України”, “Правила рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок”, ”Правилами відпуску деревини на пні в лісах України” та іншими.

Заготовлена деревина розпилюється на сортименти на лісосіці, чим мінімізуються відходи лісозаготівель. Практично вся заготовлена продукція вивозиться з лісосіки. Частина відходів, що залишаються, рівномірно розкидається по лісосіці для перегнивання. Всі роботи на лісосіці ведуться у відповідності з картами технологічного процесу, які розробляються для кожної лісосіки. Технологічні карти містять оптимальні способи розробки лісосіки з нанесенням мінімальної шкоди середовищу.

Має місце постійне вдосконалення технологій лісозаготівлі з метою уникнення пошкоджень лісових ресурсів. Це, зокрема, впровадження сучасних технологій лісозаготівлі на основі систем вибіркових і поступових рубок та використання відповідної техніки.

План ведення господарства лісгоспу знаходиться в конторі підприємстватому кожен громадянин має право отримати відповідь на інформаційний запит,що не передбачає розголошення державної чи комерційної таємниці.

Державне підприємство "Калуське лісове господарство"
с. Вістова, Калуський район, вул, Мислівська 1
тел.: (03472) 93-3-81
e-mail: kalush@ifforestry.gov.ua
Розробка та підтримка