Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства
Державне підприємство
"Калуське лісове господарство"
Головна
Прес-служба >>
Доступ до публічної інформації >>
Історія лісгоспу
Структура управління
Держзакупівлі
Напрямки діяльності >>
Продукція >>
Законодавство
Лісова сертифікація
Принцип 2
Принцип 3
Принцип 4
Принцип 5
Принцип 6
Принцип 7
Принцип 8
Принцип 9
Фотовернісаж
Контакти
Корисно знати
Профспілка


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


Державне агентство лісових ресурсів УкраїниІвано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарстваУкраїнський лісовод

Калуська районна державна адміністрація


Лісова сертифікація

Згідно Лісового кодексу України, лісова сертифікація – це оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

Стандарти лісової сертифікації розроблені міжнародним лідером у цій галузі Forest Stewardship Council® (Лісова Опікунська Рада, код ліцензії FSC-C138715). Це міжнародна організація відповідального лісокористування. Створена представниками 25 країн у 1993 році як відповідь на загрозу глобального вирубування лісів,  FSC розробила свій сертифікат, ухваливши який, лісові корпорації та господарства мусять дбати про відновлення лісів і збереження лісового біорізноманіття. Наявність сертифікату засвідчує, що лісова продукція надходить з лісів, ведення господарства в яких здійснюється на принципах невиснажливого, постійного і неперервного лісокористування, з врахуванням питань охорони довкілля, збереження біорізноманіття, інтересів місцевого населення. 

Кожна акредитована Forest Stewardship Council організація, яка проводить сертифікацію, чи кожна країна, яка впроваджує сертифікацію під егідою FSC, зобов’язані використовувати 10 Принципів як основоположний міжнародний стандарт. Цей стандарт може бути адаптований до умов кожного регіону за допомогою індикаторів та показників, які враховують місцеві особливості ведення лісового господарства.

 

10 Принципів Forest Stewardship Council (Лісової Опікунської Ради)

Принцип 1. Відповідність національному і міжнародному законодавству і принципам Forest Stewardship Council®.

Ведення лісового господарства має здійснюватись відповідно до чинного законодавства країни і міжнародних договорів і угод, підписаних цією країною, а також відповідно до "Принципів і критеріям  FSC"

Принцип 2. Права і обов’язки власників і користувачів.

Довгострокові права на володіння і користування земельними і лісовими ресурсами чітко визначаються, документуються і оформляються у встановленому законом порядку.

Принцип 3. Права корінних народів.

Юридичні і традиційні права корінних народів на володіння, користування і управління їх землями, територіями і ресурсами повинні визнаватися і дотримуватися. 

Принцип 4. Стосунки з місцевим населенням і права працівників.

Лісогосподарська діяльність повинна підтримувати і покращувати соціально-економічне благополуччя працівників лісового господарства і місцевого населення.

Принцип 5. Використання лісу.

Лісогосподарські заходи мають бути спрямовані на ефективне використання численних продуктів і функцій лісу з метою підтримки економічної життєздатності і отримання широкого спектру екологічних і соціальних вигод.

Принцип 6. Дія на довкілля.

Система лісового господарства повинна забезпечувати збереження біологічної різноманітності і повязаних з нею цінностей, водних, грунтових, а також унікальних і чутливих екосистем і ландшафтіві, таким чином, підтримувати екологічні функції і цілісність лісу.

Принцип 7. План заходів з ведення лісового господарства.  

План лісоуправління, складений з урахуванням масштабу і інтенсивності робіт, що проводяться, має бути оформлений письмово, викнуватися і своєчасно уточнюватися. У ньому мають бути чітко сформульовані довгострокові цілі ведення лісового господарства, а також способи їх досягнення.

Принцип 8. Моніторинг та оцінка.    

Моніторинг проводиться відповідно до масштабу і інтенсивності лісогосподарських заходів і має на меті оцінку стану лісу, обємів заготівель продуктів лісу, перевірку ланцюжка  "від заготівельника до споживача", оцінку лісогосподарських заходів і їх соціальних і екологічних наслідків.

Принцип 9. Збереження лісів, високе природоохоронного значення.

Система лісоуправління в лісах високої прироохоронної цінності (ЛВПЦ) повинна сприяти підтримці або поліпшенню характеристик, що визначають статус цих лісів. рішення відносно лісів високої прородоохоронної цінності повинні прийматися в контексті "Підходу обліку можливих наслідків".

Принцип 10. Плантації.    

Планування, закладання і пітримка лісових плантацій повинні здійснюватися відповідно до принципів і критеріїі 1-9, а також принцип 10 і його критеріїв. лісові плантації можуть забезпечити отримання ряду соціальних і економічних вигод і сприяти задоволенню потреби світового ринку в лісовій продукції. Вони повинні виступати допоміжним елементом системи лісоуправління в природних лісах, сприяти зменшенню негативної дії на природні ліси і відновленню і збереженню природних лісів.

Переваги, які ми отримаємо від сертифікації лісів:

  • незалежна гарантія для клієнтів-покупців, посередників та інвесторів щодо контролю за якістю лісової продукції;
  • вихід на ринки держав, які використовують виключно деревну продукцію з сертифікованих лісів;
  • демонстрація запровадження найкращої практики в управлінні лісовим господарством.

Під час проведення аудиту ведення лісового господарства, як основного, так і наглядових буде підтверджено, що існуюча система управління лісгоспу в цілому забезпечить хороше збереження, використання та відтворення лісових ресурсів. 

Державне підприємство "Калуське лісове господарство"
с. Вістова, Калуський район, вул, Мислівська 1
тел.: (03472) 93-3-81
e-mail: kalush@ifforestry.gov.ua
Розробка та підтримка