Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства
Державне підприємство
"Калуське лісове господарство"
Головна
Прес-служба >>
Доступ до публічної інформації >>
Історія лісгоспу
Структура управління
Інформація для громадськості
Напрямки діяльності >>
Продукція >>
Законодавство
Лісова сертифікація
Принцип 2
Принцип 3
Принцип 4
Принцип 5
Принцип 6
Принцип 7
Принцип 8
Принцип 9
Фотовернісаж
Контакти
Корисно знати
Профспілка


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


Державне агентство лісових ресурсів УкраїниІвано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарстваУкраїнський лісовод

Калуська районна державна адміністрація


Лісова сертифікація

Згідно Лісового кодексу України, лісова сертифікація – це оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

Стандарти лісової сертифікації розроблені міжнародним лідером у цій галузі Forest Stewardship Council® (Лісова Опікунська Рада, код ліцензії FSC-C138715). Це міжнародна організація відповідального лісокористування. Створена представниками 25 країн у 1993 році як відповідь на загрозу глобального вирубування лісів,  FSC розробила свій сертифікат, ухваливши який, лісові корпорації та господарства мусять дбати про відновлення лісів і збереження лісового біорізноманіття. Наявність сертифікату засвідчує, що лісова продукція надходить з лісів, ведення господарства в яких здійснюється на принципах невиснажливого, постійного і неперервного лісокористування, з врахуванням питань охорони довкілля, збереження біорізноманіття, інтересів місцевого населення. 

Кожна акредитована Forest Stewardship Council організація, яка проводить сертифікацію, чи кожна країна, яка впроваджує сертифікацію під егідою FSC, зобов’язані використовувати 10 Принципів як основоположний міжнародний стандарт. Цей стандарт може бути адаптований до умов кожного регіону за допомогою індикаторів та показників, які враховують місцеві особливості ведення лісового господарства.

 

10 Принципів Forest Stewardship Council (Лісової Опікунської Ради)

 Підприємство має дотримуватися всіх застосованих законів, нормативних документів і ратифікованих державою міжнародних угод, конвенцій і договорів.

 Підприємство має підтримувати або підвищувати соціально-економічний добробут працівників.

Принцип 3. Права тубільних  народів.

Підприємство має виявляти та підтримувати законні та звичаєві права тубільних народів на власність та господарювання на землях, територіях та використання ресурсів, які зазнають  впливу господарської діяльності.

Принцип 4. Стосунки з громадами.

Підприємство має сприяти підтриманню або підвищенню соціально-економічного добробуту місцевих громад.

Принцип 5. Вигоди від лісів.

Підприємство має ефективно господарювати з різноманітними продуктами і послугами одиниці господарювання з метою збереження або підвищення тривалої економічної життєздатності та отримання широкого спектра соціальних та екологічних вигод.

Принцип 6. Цінності довкілля та впливи.

Підприємство має підтримувати, зберігати та/або відновлювати послуги екосистем та цінності довкілля одиниці господарювання, а також має уникати негативних впливів на довкілля, виправляти або помякшувати такі впливи.

Принцип 7. Планування  господарювання.  

Підприємство має мати план ведення господарства, узгоджений з його політиками та цілями і відповідний до масштабу, інтенсивності та ризиків його господарської діяльності. план ведення господарства має виконуватися та оновлюватися на основі результатів моніторингу, щоби сприяти адаптивному веденню господарства. Відповідна планувальна та процедурна документація має бути достатньою для інструктування персоналу, інформування сторін, чиї інтереси зачеплено, та зацікавлених сторін, а також для обгрунтування господарських рішень.

Принцип 8. Моніторинг та оцінювання.    

Підприємство має демонструвати, що поступ у досягненні цілей господарювання, впливи господарської діяльності та стан одиниці господарювання відстежуються (моніторяться) та оцінюються відповідно до масштабу, інтенсивності та ризику з метою виконання адаптивного ведення господарства.

Принцип 9. Особливі цінності для збереження.

Підприємство має підтримувати та/або збагачувати особливі цінності для збереження (ОЦЗ) в межах одиниці господарювання шляхом застосування запобіжного підходу.

Принцип 10. Виконання господарських заходів.    

Господарські заходи, що провадяться підприємством на території одиниці господарювання, мають добиратися та виконуватися відповідно до одночасно як економічних, екологічних і соціальних стратегій та цілей підприємства, так і Принципів та Критеріїв FSC.

Переваги, які ми отримаємо від сертифікації лісів:

  • незалежна гарантія для клієнтів-покупців, посередників та інвесторів щодо контролю за якістю лісової продукції;
  • вихід на ринки держав, які використовують виключно деревну продукцію з сертифікованих лісів;
  • демонстрація запровадження найкращої практики в управлінні лісовим господарством.

Під час проведення аудиту ведення лісового господарства, як основного, так і наглядових буде підтверджено, що існуюча система управління лісгоспу в цілому забезпечить хороше збереження, використання та відтворення лісових ресурсів. 

Державне підприємство "Калуське лісове господарство"
с. Вістова, Калуський район, вул, Мислівська 1
тел.: (03472) 93-3-81
e-mail: kalush@ifforestry.gov.ua
Розробка та підтримка