Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства
Державне підприємство
"Калуське лісове господарство"
Головна
Прес-служба >>
Доступ до публічної інформації >>
Історія лісгоспу
Структура управління
Держзакупівлі
Напрямки діяльності >>
Продукція >>
Законодавство
Лісова сертифікація >>
Принцип 1
Принцип 2
Принцип 3
Принцип 4
Принцип 5
Принцип 7
Принцип 8
Принцип 9
Фотовернісаж
Контакти
Корисно знати
Профспілка


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


Державне агентство лісових ресурсів УкраїниІвано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарстваУкраїнський лісовод

Калуська районна державна адміністрація


Принцип 6

PRINCIPLE 6.  Environmental impact  

Оцінка впливу на навколишнє середовище

Лісогосподарська діяльність регулюється відповідними нормативно-правовими актами, процедурами, правилами та інструкціями, що регулюють, зокрема, проведення робіт пов’язаних із заготівлею деревини. Основними документами, якими керується підприємство при веденні лісозаготівельних робіт є “Правила рубок головного користування в лісах України”, “Правила рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок”.

Негативні впливи на навколишнє середовище, які можуть мати місце в процесі виробничої діяльності, загалом визначені. Найбільша увага при цьому приділена роботам, пов’язаним з заготівлею деревини.

Заготовлена деревина розпилюється на сортименти на лісосіці, чим мінімізуються відходи лісозаготівель. Практично вся заготовлена продукція вивозиться з лісосіки.

В нашому регіоні, де природне поновлення основних лісоутворюючихпорід проходить успішно, необхідно переходити від суцільнолісосічної форми господарювання до вибіркової, яка є наближеною до природи. Тому, з кожним роком по ДП «Калуський лісгосп» спостерігається тенденція до збільшення проведення рівномірно поступових рубок головного користування. Дані рубки проводять переважно в букових і ялицевих лісах. Рубки головного користування не проводяться в  лісах, які виконують захисні функції, наприклад в особливо цінних лісах. 

З метою недопущення або ж мінімізації негативних впливів на навколишнє середовище при виконанні лісогосподарських робіт, працівниками лісгоспу на кожну ділянку розробляються технологічні карти, які  регламентують порядок розробки лісосік. Виконання лісозаготівельних робіт планується та виконується у спосіб, який забезпечує максимальне природне поновлення лісу. Робітники та підрядники, які виконують роботи в лісі, ознайомлені з правилами та інструкціями.

Підприємство постійно здійснює оцінку можливого впливу лісогосподарських заходів на навколишнє природне середовище та проектує заходи з їх пом"якшення.

Можливі негативні впливи від проведення  лісогосподарських заходів  на різні компоненти лісових екосистем та приклади заходів з пом’якшення цих впливів

Потенційні негативні впливи Приклади заходів із пом'якшення впливу
Суцільні рубки

Вплив на ґрунти Ерозія: пошкодження нижніх ярусів рослинності  та ґрунтів, збільшення небезпеки появи водної ерозії.

Стійкість схилів: зсуви внаслідок влаштування волоків і видалення рослинності на схилах.Втрати поживних речовин: винос поживних речовин з порушених ґрунтів.Температура: різке збільшення температури після видалення лісового пологу, знищення ґрунтових організмів і висушування ґрунту, що перешкоджає поновленню лісу.Структура: ущільнення ґрунтів і втрата гумусу, зміна структури ґрунтів, зниження їхньої водопроникності та водоутримуючої здатності, аерації та проникності для коренів.

Контролювати проведення рубок, щоб зменшити пошкодження та сприяти швидкому лісовідновленню.

Використовувати природозберігаючі технології та техніку,  мінімізувати кількість волоків.Розміщати навантажувальні площадки на легкодоступних місцях біля доріг.Відновлювати порушені при лісозаготівлях ділянки.На лісосіках з низьким рівнем поживних речовин залишати порубкові рештки для перегнивання.

Вплив на рослинністьВидовий склад: скорочення видового біорізноманіття, погіршення лісовідновлення внаслідок зміни ґрунтових умов і світлового режимуБур'яни: поява (внаслідок суцільної рубки) бур'янів, які перешкоджають росту природного поновлення та/або лісових культур.  Виявляти і заносити до технологічних схем місця зростання рідкісних і зникаючих рослинних видів, що зустрічаються на ділянці, планувати та виконувати заходи з їх охорони.Вибирати метод проведення рубки, що гарантує лісовідновлення та мінімізує пошкодження (залишати необхідну кількість насінних дерев, використовувати несуцільні методи рубок, зменшувати площі вирубок).
Вплив на диких тваринРибальство: евтрофікація водойм, зміна русел водотоків та температури води (як результат суцільних рубок), що впливає на популяцію риб.Місця перебування диких тварин: руйнування середовища існування, втрата деревних видів, від яких залежать види диких тварин, порушення шляхів переміщення диких тварин, що веде до зменшення чисельності диких тварин.Присутність машин і людей: порушення спокою диких тварин внаслідок проведення рубок та вивезення деревини.  Зберігати лісову рослинність у буферній зоні по берегах водойм.Використовувати природозберігаючі технології та техніку.Виявляти і заносити до технологічних схем місця зростання рідкісних і зникаючих видів фауни, що зустрічаються на ділянці, планувати та виконувати заходи з їх охорони .Вибирати безпечний сезон проведення лісогосподарського заходу.
Вплив на водні ресурсиЗбільшення поверхневого стоку: зниження інфільтрації в ґрунт і водоутримуючої здатності ґрунтів на суцільних зрубах, що збільшує поверхневий стік.Ґрунтові води: зменшення поповнення ґрунтових вод дощовою водою через збільшення поверхневого стоку.Запружування та заболочування: локальне запружування та заболочування через зміни мікро- і мезорельєфу, загородження водних потоків і ущільнення ґрунту. Змінення природних біологічних властивостей водойм через збільшене відкладення осадів.Збільшення температури води внаслідок суцільних вирубок на березі водойми, що змінює біологічні властивості водойми й хімічний склад води.Забруднення: забруднення нафтопродуктами, хімікатами й органічними відходами. Підвищення мутності води через збільшене відкладення опадів, змінює проникнення сонячного світла в товщу води, впливаючи в такий спосіб на водяні рослини й види риб.  Зберігати лісову рослинність у буферній зоні по берегах водойм.Вибирати безпечний сезон проведення лісогосподарського заходу.Використати природозберігаючі технології та техніку.Забороняти трелювання дерев по водних потоках.Забезпечувати безпечне використання та зберігання хімікатів, пально-мастильних матеріалів для запобігання можливого забруднення.
Лісовідновлення та лісорозведення
Недостатнє природне поновлення головної породи, яке не дозволяє вчасно залісити площу.Ґрунтова ерозія після підготовки ґрунту на ділянці.Ущільнення ґрунту машинами. Утворення ущільнених горизонтів ґрунту.Втрата гумусу та поживних речовин з видаленням рослинності та спалюванням порубкових решток.Використання добрив, пестицидів і гербіцидів, що мають локальні негативні впливи, у т.ч. і на якість води в місцевих водоймах. Вживати заходи із сприяння природному поновленню (рихлення підстилки, висівання насіння бажаної деревної породи тощо).Висаджувати сіянці або саджанці головної породи.Відновлювати лісовий покрив якомога швидше після розчищення.Уникати суцільних видів рубок, безпосереднього примикання лісосік.Планувати рубки таким чином, щоб мінімізувати трелювання стовбурів і уникати трелювання  уздовж схилу.Рекультивувати трелювальні волоки якомога швидше після рубки.Мульчувати позбавлений рослинності ґрунт.Не проводити суцільну підготовку ґрунту на крутих, нестабільних або ерозійно небезпечних ґрунтах.Обмежувати розміри ділянок, відведених під лісовідновлення або лісорозведенняВикористовувати природозберігаючі технології й техніку.Залишати порубкові рештки на ґрунті після проведення рубки для перегнивання.межувати використання вогневого методу очищення лісосік. Спалювання проводити в пожежобезпечний період.Вибирати лише дозволені до використання в лісовому господарстві хімікати з найменшими негативними потенційними впливами та контролювати їхнє використання відповідно до вимог ЛОР.

Оцінка впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) запланованої господарської діяльності ДП «Калуський лісгосп» на 2017 рік

 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про Червону книгу України» та на виконання вимог ЛОР лісогосподарське підприємство має виявляти і охороняти усі рідкісні та зникаючі види флори і фауни. За результаттами опрацьованих матеріалів (матеріали лісового та мисливського лісовпорядкування, інформація про об’єкти ПЗФ, матеріали спеціальних обстежень, консультації з іншими зацікавленими сторонами) працівники ДП «Калуський лісгосп» визначили перелік та встановили місцезнаходження рідкісних видів флори та фауни на території підприємства.

Перелік рідкісних видів рослин і тварин, виявлених на території ДП«Калуський лісгосп» та заходи щодо їх збереження

Державне підприємство "Калуське лісове господарство"
с. Вістова, Калуський район, вул, Мислівська 1
тел.: (03472) 93-3-81
e-mail: kalush@ifforestry.gov.ua
Розробка та підтримка